Omlouvání dětí s plněním povinné předškolní docházky

Prázdniny: Pololetní: 3. 2., Jarní: 13.-19.3., Velikonoční: 13.-14. 4., Hlavní: 1. 7.- 1. 9.