Vítejte na stránkách Mateřské školy

Tetčice

příspěvková organizace

Tyršova 304

66417 Tetčice

IČO 04354061

DIČ CZ 04354061

RED IZO 69 100 83 96

IZO MŠ 18 10 71 177

IZO ŠJ 18 10 71 185

Naše MŠ je jednotřídní (kapacita: 25 dětí). Nachází se v klidném prostředí vesnice Tetčice uprostřed zahrady, která je za příznivého počasí hojně využívána. Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoli omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou "nedělat za dítě to, co je schopno udělat samo". U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ a zaměření na mravní výchovu a reedukaci vad výslovnosti. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, např. dítě má umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplné, trpělivé. 

 

Mateřská škola nabízí

 • VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ DĚTÍ V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ
 • KAŽDÉ DÍTĚ JE PRO NÁS ROVNOCENNÝM PARTNEREM, KTERÉHO RESPEKTUJEME A PODPORUJEME V JEHO JEDINEČNÉM VÝVOJI
 • VŠESTRANNÉ ROZVÍJENÍ DĚTSKÉ OSOBNOSTI
 • OBDIVUJEME A VÁŽÍME SI DĚTSKÉ KREATIVITY
 • DĚTEM ZÁROVEŇ NASTAVUJEME HRANICE - JASNĚ, CITLIVĚ, SROZUMITELNĚ A TRPĚLIVĚ
 • ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A JEJICH RODINY
 • STRAVOVÁNÍ Z VLASTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 • CTÍME DĚTSKOU VOLBU V JÍDLE, OBLÉKÁNÍ I AKTIVITÁCH
 • ROZVOJ PROSOCIÁLNÍHO SMÝŠLENÍ A CHOVÁNÍ, SPOLEČNĚ ZAŽÍVÁME A UPEVŇUJEME DŮLEŽITÉ MEZILIDSKÉ HODNOTY
 • VĚDOMĚ A CÍLENĚ POMÁHÁME DĚTEM V ROZVOJI SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE POMOCÍ MODELOVÝCH SITUACÍ, HER A PŘÍBĚHŮ
 • VEDEME DĚTI K POZNÁVÁNÍ SAMOSTANOSTI VE VŠECH OBLASTECH ROZVOJE
 • ZÍSKÁVÁNÍ VĚDOMOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A NÁVYKŮ - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS.
 • ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVU V PRAXI - KAMARÁDI PŘÍRODY
 • OBJEVUJEME SOUVISLOSTI V REÁLNÝCH SITUACÍCH
 • DOPŘÁVÁME DĚTEM  SVOBODU A SAMOSTATNOST A S NIMI PŘICHÁZEJÍCÍ ODPOVĚDNOST
 • NAŠÍ POVINNOSTÍ JE DĚTEM ZAJISTIT BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ (DÍKY STRAVĚ, POBYTU A VZTAHU K PŘÍRODĚ, SPORTOVNÍM AKTIVITÁM ...
 • DBÁME NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE A JEHO RODINY 
 • K DĚTEM PŘISTUPUJEME S OTEVŘENOSTÍ, UPŘÍMNOSTÍ A LÁSKOU
 • RODIČE JSOU U NÁS VÍTÁNI KDYKOLIV.

 

 

 

Diskusní téma: Úvod

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

Ano (140)
96%

Ne (6)
4%

Celkový počet hlasů: 146


Celoročně sbíráme:
papír, plastová víčka a hliník

Celoročně třídíme:
papír, plast a sklo