Výsledky - Zápis dětí do MŠ Tetčice 

na školní rok 2019-2020

ZÁPIS DO MŠ TEČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 
 
MŠMT a MPSV připravilo dva dokumenty, 
které Vám napomohou orientovat se v sankcích 
při nezapsání dítěte k povinné předškolní docházce 
a možnosti individuálního vzdělávání dítěte doma.
 
 

Květen - Den pro děti

 
 
 
 

Kroužky-rozvrh 2018-2019

 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vážení rodiče, 
rozšiřujeme služby ve spolupráci s Pedagogickou komorou, 
pro lepší informovanost o volných místech v mateřských školách po celé České republice, více informací najdete na této stránce
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

 

V rámci akce (Mámo, táto pojď si hrát, vánoční besídka, besídka pro maminky, čarodějnice, Den Dětí, plavání, spaní v MŠ, sportovní olympiáda, vítání občánků, pasování školáků a předškoláků, výlet, pochoďáčky) pořádané Mateřskou školou Tetčice, příspěvková organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Vážení rodiče,
již jsme se opět zapojili do soutěže s Panem Popelou - sběr papíru.
Kontejner za školkou (z ulice Hybešova), je pouze na papír!
Ve spolupráci s OÚ jsme obsadily společně s dětmi ve školním roce 2017/2018,
krásné druhé místo v regionu Jižní Morava.
I v dalším školním roce 2018/2019 budeme v této soutěži pokračovat.
 
 
Víčky přispíváme na potřebné projekty nemocných dětí ve spolupráci s OÚ Tetčice.
 
 
Hliníkem se snažíme přispět nějaký peníz do našeho rozpočtu.
Děkujeme za spolupráci a sbírejte a recyklujte s námi!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Dotazník pro rodiče dětí MŠ Tetčice (verze k vytisknutí) nebo 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Možnosti odhlašování dětí z MŠ

 • mobil MŠ Třída "SLUNÍČEK": 774 048 336
 • mobil MŠ Třída "BERUŠEK": 774 777 336
 • mobil ŠJ: 731 176 794
 • mobil Floriánová: 606 50 60 22
 • SMS na tyto telefonní čísla
 • mailem: ms.tetcice@seznam.cz
 • WhatsApp na telefonní číslo:606 50 60 22
 • www.materska-skolka-tetcice.webnode.cz
 • na webových stránkách MŠ - omlouvacím formulářem
 • pro děti splněním povinné předškolní docházky - omlouvací formulář na webových stránkách MŠ
 • messenger Irena Floriánová
 • facebook Irena Floriánová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nahlášení změn

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení změn, týkajících se:

 • telefonních čísel, e-mailu
 • zdravotní pojišťovny
 • trvalého pobytu
 • změny zdravotního stavu dítěte

Dále prosíme rodiče

 • aby v zájmu zdraví dětí,
       nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční
       choroby v rodině
 • aby v zájmu ochrany zdraví
       předávali děti zdravé - bez projevů onemocnění
 • o prokazatelné předání dítěte
       učitelce

Informujeme

 • podávání léků v MŠ je zakázáno
 • s ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ S RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM
       SPOJIVEK, ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI (v takovém případě může
       být dítě přijato do MŠ pouze s potvrzením od lékaře o možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí).