Mateřská škola Tetčice Vám ve spolupráci se sportovním klubem Badminton Sharks Brno nabízí doplňkovou aktivitu pro děti předškolního věku (ideálně 4-6 let). Minibadminton bude veden hravou formou za využití pestrých pomůcek. Program bude prokládán hrami na všestranný pohybový rozvoj a zároveň budeme dětem nenásilně vstěpovat principy správné techniky badmintonu. S nástupem do školy budou dětem nabídnuty tréninky v Brně, které budou přímo navazovat na již absolvovanou badmintonovou školičku.

 
Ve stručnosti Vám představíme tým, který bude mít kroužek na starosti. Badminton Sharks Brno (www.bsbrno.cz) je mladý sportovní klub sdružující děti od 1. třídy ZŠ, přes závodní hráče všeho věku, skupinu vozíčkářů až po družstvo dospělých. Minibadminton bude pro klub novou aktivitou, která je v České republice úplnou novinkou. Napodobujeme tak na vzor dánské tréninkové struktury, která je zřejmě nejlepší na světě. Pokud dítě nebude později v badmintonu pokračovat, bude mít pohybové základy a snad i pozitivní vztah k pohybu. :-)
 
Tréninky povede profesionální trenér badmintonu, Tomáš Voves (www.votom.eu). Tomáš (31 let) je absolventem magisterského studia Učitelství TV pro základní a střední školy, držitelem trenérské licence 2. třídy a mezinárodního osvědčení Coach Level 1. Trenérství se věnuje již 13. rokem a má zkušenosti z 1. národní ligy. Hlavnímu trenérovi bude asistovat aktivní hračka badmintonu Lenka Matějová. Pokud Vám to program dovolí, uvítáme aktivní účast dalších rodičů, ale není to podmínkou. Pololetní příspěvky vychází na 1360 Kč (85 Kč/lekci). Cena zahrnuje odměnu hlavnímu trenérovi, badmintonové míčky, nafukovací balónky a příspěvek na nákup zkrácených raket. Další pomůcky si zajišťuje trenér na vlastní náklady. Mateřská škola a obec Tetčice podporují kroužek nabídnutím prostor sokolovny bez nároku na nájemné. Minibadminton bude probíhat v sokolovně Tetčice každé úterý v čase 10:45 - 11:30, vyjma státních svátků a školních prázdnin: 30.10. (podzimní prázdniny), 25.12. (Vánoce), 1.1. (Nový rok), 12.2. (jarní prázdniny)
Děti bude vyzvedávat trenérský tým přímo ze školky, a potom je dovede zpět. Na první lekci je možné zapojit 12 dětí, ale dlouhodobě bude badminton nabídnut vybraným 6 dětem. S sebou budou děti potřebovat sportovni oblečení, obuv do haly a pití. Rakety zajistíme a budeme je dětem půjčovat. V případě zájmu je možné zakoupit zkrácenou raketu Victor training (58 cm) za 350 Kč. Prosíme o závazné přihlášení na ...... Začínáme 2.10. Těšíme se na Vás.

Tomáš Voves
 
 
 
 
 
 
Do 21. 9. 2018, prosím vyplňte zájem o kroužek 
Vašeho dítěte po provozní době MŠ.
 
 
Prosíme o závazné zapsání docházky 
Vašeho dítěte v době podzimních prázdnin 29. a 30. 10., 
z důvodů slučování tříd. Děkujeme moc.
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím dostavte k paní Poláčkové do školní jídelny, 

Tyršova 304, kde svoje dítě vyplněním přihlášky ke stravování, zapíšete ke stravování 

a vyplníte, zda budete celý rok platit hotově u paní Poláčkové, nebo bezhotovostně.

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vážení rodiče, 
rozšiřujeme služby ve spolupráci s Pedagogickou komorou, 
pro lepší informovanost o volných místech v mateřských školách po celé České republice, více informací najdete na této stránce
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

 

V rámci akce (Mámo, táto pojď si hrát, vánoční besídka, besídka pro maminky, čarodějnice, Den Dětí, plavání, spaní v MŠ, sportovní olympiáda, vítání občánků, pasování školáků a předškoláků, výlet, pochoďáčky) pořádané Mateřskou školou Tetčice, příspěvková organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Vážení rodiče,
již jsme se opět zapojili do soutěže s Panem Popelou - sběr papíru.
Kontejner za školkou (z ulice Hybešova), je pouze na papír!
Ve spolupráci s OÚ jsme obsadily společně s dětmi ve školním roce 2017/2018,
krásné druhé místo v regionu Jižní Morava.
I v dalším školním roce 2018/2019 budeme v této soutěži pokračovat.
 
 
Víčky přispíváme na potřebné projekty nemocných dětí ve spolupráci s OÚ Tetčice.
 
 
Hliníkem se snažíme přispět nějaký peníz do našeho rozpočtu.
Děkujeme za spolupráci a sbírejte a recyklujte s námi!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Dotazník pro rodiče dětí MŠ Tetčice (verze k vytisknutí) nebo 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Možnosti odhlašování dětí z MŠ

 • mobil MŠ Třída "SLUNÍČEK": 774 048 336
 • mobil MŠ Třída "BERUŠEK": 774 777 336
 • mobil ŠJ: 731 176 794
 • mobil Floriánová: 606 50 60 22
 • SMS na tyto telefonní čísla
 • mailem: ms.tetcice@seznam.cz
 • WhatsApp na telefonní číslo:606 50 60 22
 • www.materska-skolka-tetcice.webnode.cz
 • na webových stránkách MŠ - omlouvacím formulářem
 • pro děti splněním povinné předškolní docházky - omlouvací formulář na webových stránkách MŠ
 • messenger Irena Floriánová
 • facebook Irena Floriánová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nahlášení změn

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení změn, týkajících se:

 • telefonních čísel, e-mailu
 • zdravotní pojišťovny
 • trvalého pobytu
 • změny zdravotního stavu dítěte

Dále prosíme rodiče

 • aby v zájmu zdraví dětí,
       nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční
       choroby v rodině
 • aby v zájmu ochrany zdraví
       předávali děti zdravé - bez projevů onemocnění
 • o prokazatelné předání dítěte
       učitelce

Informujeme

 • podávání léků v MŠ je zakázáno
 • s ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ S RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM
       SPOJIVEK, ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI (v takovém případě může
       být dítě přijato do MŠ pouze s potvrzením od lékaře o možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí).