Dotace a granty EU

 

Zapojili jsm e se 6. 2. 2019 ve spolupráci 

s Vyšší odbornou školou pedagogickou v Litomyšli do projektu

 

„Podpora digitálních kompetencí předškolních pedagogů“.

 

více informací naleznete zde

 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

Publicita MŠ Tetčice 

 

Projektový záměr MŠ Tetčice

 

Zapojili jsme se prostřednictvím podání žádosti do operačního programu 

šablony II. pro MŠ

 

Dne 18.9. 2018 jsme se zapojili prostřednictvím podání žádosti do operečního programu 

Výzkum vývoj a vzdělávání.

Výzva č. 02-18-063 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného výkazování - šablony II. pro MŠ. 

 

Název výzvy:  Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

MŠ Tetčice po schválení žádosti může čerpat po dobu dvou let na dané aktivity 

částku max. 397 870,00,- Kč.

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Tetčice II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010716

VÝŠE PODPORY – 397 870,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu.           30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících):            24

            Projekt je zaměřen na téma: personální podpora, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

            Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

            Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO 3. ROČNÍKU PROJEKTU 

"SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY" 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš zájem o zapojení se do našeho sokolského projektu
 "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"
, který je pod záštitou Ministerstva školství ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Vaše přihlášení proběhlo v pořádku a nyní se budou tisknout veškeré materiály, 
které ke cvičení se zvířátky budete potřebovat. Tyto materiály odešleme na přelomu srpna a září na adresu.

Nyní Vám přejeme příjemné letní dny a prázdninové chvíle pro načerpání energie do nového školního roku.

S přátelským pozdravem,


Bc. Alžběta Kujanová
metodička OV ČOS

Česká obec sokolská
e-mail: akujanova@sokol.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 15.1 2018 jsme se přihlásili do dotačního programu MZ 

- Medové snídaně do školek -

 

Projekt MZ - Medová snídaně

 
 
 
Uskuteční se ve třídě Berušek dne 7. 11. 2018 v 8:00 hodin
Úžasná projektová hodina plná prožitkových aktivit, děkujeme.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 8.4. 2017 jsem se zapojili prostřednictvím podání žádosti do operečního programu 

Výzkum vývoj a vzdělávání.

Výzva č. 02-16-022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného výkazování - šablony pro MŠ. 

 

MŠ Tetčice po schválení žádosti může čerpat po dobu dvou let na dané aktivity částku max. 242 192,- Kč.
 
 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Tetčice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006927

VÝŠE PODPORY – 242192 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu.           31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících):            24

            Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

            Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

            Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

            Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

            Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská pregramotnost

            Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

            Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. 

Tisková verze žádosti

Publikační plakát-Tetčice

Report

 

MŠMT a EU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 11.1. 2016  podáváme projekt na získání finančních prostředků

z Evropských finančních projektů, tentokrát pod názvem
 

"Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016"

Nadále se snažíme získat velice kvalitní pomůcku.

"Klokanův kufr" 

KK prezentace - něco více o této pomůcce

Výše uvedené dotace by mohla činit až 20 900,- Kč.

Bohužel, na tento projekt jsme nedosáhli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na základě vyhlášení dotací a grantů

 pro podporu preventivní logopedické péče,

posíláme i my svůj projekt na získání finančních prostředků na

"Klokanův kufr".

Bohužel, na tento projekt jsme nedosáhli

Podpora prevence logopedické péče

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Úspěšně bylo završeno naše snažení o získání financí z projektu 

"Zabezpečení škol".

Přefinancování a přerozdělení finančních prostředků z bývalé přísp. org.
Z těchto prostředků budeme financovat, 
úsporné osvětlení vchodů do MŠ i ŠJ,
 ŠJ se dočká také videozvonku pro lepší a rychlejší obsluhu dvěří do ŠJ.
Celková suma činí 24 164,- Kč,
 bude proinvestována na lepší zabezpečení mateřské školy Tetčice do konce roku 2015,
firmou Nekuža - Elektro.

Tisková zpráva k dotaci