Mámo, táto, pojď si hrát!

27.10.2015 12:55

     Dne 14.10. 2015, od 14:30 hodin, se v mateřské škole Tetčice, konala již lety prověřená akce pro děti a jejich rodiče. Kdy samotné děti provádí svoje rodiče po mateřské škole a seznamují je s prostředím, ve kterém tráví spoustu času během celého týdne. Dopoledne rodičům připravily ve školičce vaření nějaké občerstvení, jak se na správné hostitele patří. Tentokrát jsme s dětmi upekly jablkový závin a udělaly jednohubky s vinnou révou. Děti nesmírně těší, kdy mohou převzít roli dospělého a být právě tím, který svoje rodiče něčemu může naučit. Jak to u nás v mateřské škole chodí, co je zde zvykem i pravidlem. Kam co patří a kde co můžeme najít. To vše naše úžasné děti rodičům předvedly v celé parádě. Rodiče shlédli zrekonstruovanou koupelnu i záchody a dětem a jejich společné hře věnovali celé odpoledne. Akce byla velice podařená, kdy přišlo opravdu velké procento rodičů a věřte, že jednou Vaše děti na tato společná setkání budou vzpomínat  s velkou láskou a budou rády, že tato odpoledne patřila Vaše pozornost právě jenom jim. Děkujeme všem zúčastněným, Vaše účast nás těší a doufáme, že se Vám u nás líbilo a navštívíte nás opět. Další akce tohoto rázu je připravována na 18.11. 2015 od 14:30 hodin v MŠ "Táto, pojď si hrát!", přijměte co nejsrdečnější pozvání. 

 

                                         za Mateřskou školu Tetčice                                              

Irena Floriánová