Přivoláme Vánoce

12.12.2017 13:34

Dne 11. prosince se v naší školce uspořádala vánoční besídka, letos netradičně nazvaná "Přivoláme Vánoce".

Celé odpoledne se školkou nesly nejen tóny koledy a vánočních písniček a básniček, ale zněly tu i písničky a básničky, které se děti od září naučily. 

V závěru vystoupení se děti proměnily v tanečníky a tanečnice a předvedly, co se naučily v kroužku Mighty Shaku pod vedením paní lektorky Terezy Pešové. 

Za všechno, co děti předvedly, sklidily od rodičů velký potlesk. 

Tím ovšem předvánoční odpoledne neskončilo...

Od vánočního zpívání jsme přešli k vánočnímu tvoření.

K tvoření byly připraveny tři stolečky, kde si děti s rodiči mohli vytvořit- svícínek, prostírání z čajových sáčků nebo ozdobu z šišky.

Po celu dobu panovala ve školce předvánoční atmosféra, která nám ukázala, to, v čem jsou Vánoce nejkrásnější.

Jsou to právě ty chvíle, kdy se zastavíme a společně prožijeme radost nejen z tvoření, ale i toho, že můžeme být pohromadě.

 

Tímto bych ráda poděkovala dětem za šikovnost při vystoupení, protože na nich nebylo vidět ani špetky trémy a taky všem rodičům za krásnou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit. Jmenovitě děkujeme paní Novákové, která nám pomohla celou besídku zdokumentovat.