Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

22.09.2015 17:11

     V letních měsících nejen, že jsme se jako příspěvková organizace osamostatnili, ale také jsme ve spolupráci s Obecním úřadem Tetčice započali s rekonstrukcí záchodů a umýváren, které již dlouhá desetiletí využívaly právě děti. Vyměnily se odpady, celkově se upravil, dle norem hygienické stanice, rozvod vody a výškové poměry umyvadel, dle věku dětí. Nová podlaha a obklady dodaly prostorám nebývale moderní a funkční nádech. I samotné děti, zde tráví daleko více času. Sociální zařízení se opravovalo pod patronací pana J. Holomka s nemalou výpomocí zaměstnanců obecního úřadu. Samozřejmě, že velký dík patří zřizovateli, který na tuto rekonstrukci uvolnil nemalou částku 150 000,- Kč. V době letního přerušení provozu MŠ se dále obložil celý vchod do MŠ marmolitem, pořídila se na balkonové dveře bezpečnostní folie, vyměnila se nefunkční žaluzie ... I na další letní provoz chystáme ve spolupráci s finančním odborem Obce Tetčice, panem J.Kejdou, další zásadní rekonstrukce prostor MŠ. Výměnu kotlů a radiátorů v budově MŠ a také celkovou rekonstrukci školní jídelny. Zateplení střechy a všechny chystané opravy povedou ke snížení energetické zátěže budovy a tím pádem k úsporám finančních prostředků za energie. Za celou Mateřskou školu Tetčice děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci jakkoliv podíleli. Odměnou jim mohou být rozzářené úsměvy všech dětí v MŠ, když prostory využívají.

                                                                  za Mateřskou školu Tetčice

                                                                       Irena Floriánová