Informace o nás

Mateřská škola Tetčice – obecná charakteristika:

Vesnice Tetčice, leží asi 20 km od Brna. Sousedí s městem Rosice a Neslovice. Mateřská škola leží přibližně uprostřed vesnice. Najdeme ji na ulici jako místní potraviny nebo Sokolovnu. Je umístěna uprostřed zahrady, osázené okrasnými dřevinami a také spoustou průlezek, houpaček, klouzaček s pískovištěm, které nesmí v mateřské škole chybět a je při příznivém počasí plně využíváno.

Vnitřní prostory jsou rozděleny na vstupní chodbu, šatnu, umývárnu, záchody, třídu a hernu, která zároveň slouží k odpočinku dětí po obědě. Součástí mateřské školy je i školní jídelna.

Mateřská škola je jednotřídní. Po dohodě se zřizovatelem je v roce 2006 po rekonstrukci vnějšího pláště budovy, oken a vchodů do MŠ a ŠJ. Ve třídě mateřské školy je již od roku 2010 vyměněn nábytek. 2011 byl vyměněn nábytek v šatně, umývárně a herně. Roku 2015 proběhla kompletní rekonstrukce koupelny. O letních prázdninách 2016 proběhla rekonstrukce školní jídelny, výměna centrálního topení a kondenzačních plynových kotlů. Tento rok 2017 je naplánována oprava podlah v šatně, vestibulu,WC a sociálního zařízení zaměstnanců. 

Do budoucna plánujeme dostavění druhé třídy MŠ a upravení přední části budovy a rekostrukci zahrady. 

Kontaktní údaje  Mateřské školy Tetčice, příspěvková organizace, Tyršova 304, 664 17

Materiálně technické vybavení MŠ

Spolupráce MŠ a ZŠ

 

Kalendář akcí

Letś dance 2018

10.03.2018 18:23
Dne 10. 3. 2018 se jedenáct dětí zúčastnilo taneční přehlídkové soutěže v Ivančicích LET´S DANCE 2018. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří věnovali svůj čas a přijeli s dětmi do Ivančic. Nejprve měla vystupovat celá třída MŠ rozdělená na dvě skupiny. Bohužel osud, v podobě chřipkové...

Ohlédnutí za projektem "Teď vedou babička s dědou"

05.03.2018 13:11
Projekt "Teď vedou babička s dědou" jsme zahájili 22. ledna, kdy první babičky přišly do školky a vyprávěly dětem o tom, jaké to bylo, když ony byly malé a když ony chodily do školky a do školy. Povídání bylo pro děti přínosné nejen proto, že se seznámily s tím, že věci, které znají oni neznaly...

Teď vedou babičky s dědou

22.01.2018 18:15
V rámci projektu "Teď vedou babičky s dědou" se děti seznámí s historií Tetčic, ale především s tím, že věci, které jsou pro ně běžné nebyly běžné pro jejich babičky. V Tetčické babičky (možná i dědečkové) nás čtyřikrát navštíví ve školce, kde nám budou vyprávět jaké to bylo kdysi. Při první...

Přivoláme Vánoce

12.12.2017 13:34
Dne 11. prosince se v naší školce uspořádala vánoční besídka, letos netradičně nazvaná "Přivoláme Vánoce". Celé odpoledne se školkou nesly nejen tóny koledy a vánočních písniček a básniček, ale zněly tu i písničky a básničky, které se děti od září naučily.  V závěru vystoupení se děti...

"Kdo tancuje, nezlobí"

09.10.2017 18:08
Od 2. října se naše školka (s podporou obce Tetčice) zapojila do projektu "Kdo tancuje nezlobí".  A jak to celé probíhá ? Každé pondělí se pod vedením paní lektorky Terezy Pešové, Mighty Shake Zastávka, proměníme v tanečníky a tanečnice.  Učíme se napodobovat pohyby, pohybovat se do rytmu...

Mámo, táto, pojď si hrát, ve školce se radovat...

27.09.2017 17:36
V úterý 26. 9. 2017 proběhla první akce "Mámo, táto, pojď si hrát..." vě školním roce 2017/2018.  Akce se zúčastnilo 13 rodičů s dětmi i s dalšími sourozenci, které si děti do školky pozvaly, aby jim ukázaly, jak se ve školce zabydleli - kde mají svoje místo, kam si dávají ručník, kde najdou...

Rekonstrukce školní vývařovny a topení v MŠ Tetčice

29.08.2016 11:40
           Během letních prázdnin se toho v mateřské škole hodně změnilo.  Výměna spotřebičů ve školní jídelně byla náročná svým rozsahem prací i náročností výměny celé technologie vaření.  Z fondů EU obec Tetčice dosáhla na nový konvektomat, škrabku na...

Kdyby šly moje děti do I. třídy...

19.01.2016 11:09
     V pondělí jsme společně s dětmi, které tento rok míří do školy, navštívili odloučené pracoviště ZŠ Neslovice, tetčickou školu.   Tzv. náhledy iniciujeme každoročně, abychom přiblížili dětem chod a prostředí školy, seznámili se s paní učitelkou a rodičům tak dopřáli zážitky...

Poděkování

18.12.2015 05:27
     Vážení rodiče, milí spolupracovníci a všichni příznivci MŠ Tetčice,          chtěla bych Vám všem poděkovat za uplynulý rok, který přinesl hodně změn, ale doufám, že společnými silami jsme vše ke všeobecné spokojenosti zvládli. Přeji si, aby jste všichni...

Vánoční besídka

11.12.2015 13:17
     Jménem celé Mateřské školy Tetčice, bych ráda  poděkovla všem, kteří se na její realizaci podíleli.  Budu konkrétní, snad na někoho nezapomenu, kdyby snad ano, tak se předem omlouvám.   Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc Základní škole Neslovice - Tetčice Jednotě...
1 | 2 >>