Informace o nás

Mateřská škola Tetčice – obecná charakteristika:

Vesnice Tetčice, leží asi 20 km od Brna. Sousedí s městem Rosice a Neslovice. Mateřská škola leží přibližně uprostřed vesnice. Najdeme ji na ulici jako místní potraviny nebo Sokolovnu. Odloučené pracoviště je umístěno ve zdejší krásné základní škole na ulici Palackého 52. Je umístěna uprostřed zahrady, osázené okrasnými dřevinami a také spoustou průlezek, houpaček, klouzaček s pískovištěm, které nesmí v mateřské škole chybět a je při příznivém počasí plně využíváno oběma třídami.

Vnitřní prostory na adrese Tyršova 304 jsou rozděleny na vstupní chodbu, šatnu, umývárnu, záchody, třídu a hernu, která zároveň slouží k odpočinku dětí po obědě. Součástí mateřské školy je i školní jídelna. V základní škole na adrese Palackého 52, nám byla přidělena největší místnost po levé straně hlavního vchodu, která slouží jako herna, třída i ložnice. Děti obědvají ve společné jídelně. Šatna je hned naproti třídě a cestu na krásné sociální zázení usnadňují dvoje dveře ve třídě, které cestu na WC a umývárnu zkracují. Děti ze třídy "Sluníček i Berušek" společně tráví pobyt venku, čímž prohlubujeme sociální vazvy dětí napříč věkovými stupni. 

Mateřská škola Tetčice je od školního roku 2018/2019 dvojtřídní. Zřizovatel velice správně reflektoval na vzrůstající počet dětí u zápisu a neprodleně začal jednat, aby odloučené pracoviště na adrese Palackého 52, mohlo být pro děti připraveno od 1. 9. 2018. Věnoval nemalou finační částku jak do vybavení třídy a prostor zabezpečujících chod MŠ, tak do dorovnání platů pedagogických pracovníků, aby bylo zajištěna bezpečnost a provoz po celou provozní dobu MŠ Tetčice na obou pracovištích stejně. Na Tyršově 304 jsme také nezaháleli a zrekonstruovali další část MŠ, vestubul a sociální zázení pedagogických zaměstnanců, vybavení prostor kanceláří MŠ a ŠJ a zabezpečení archívu. I nadále hledáme co nejoptimálnější cestu vyřešení problému narůstajícího počtu dětí přicházejících k zápisu. Navýšení kapacity MŠ Tetčice - rozšíření stávající MŠ Tetčice, Tyršova 304, dostavbou jedné třídy a zároveň úpravě a vyřešení parkování a vzhled MŠ. Projekt je zadaný a pokud bychom dosáhli na dotace mohou být až ve výši 95% investice, což by velice urychlilo dostavbu.

 

Investice do zlepšování stavu MŠ Tetčice, Tyršova 304, let minulých:

  • ·        V roce 2006 po rekonstrukci vnějšího pláště budovy, oken a vchodů do MŠ a ŠJ. 
  • ·        Ve třídě mateřské školy je již od roku 2010 vyměněn nábytek .
  • ·        2011 byl vyměněn nábytek v šatně, umývárně a herně.
  • ·        Roku 2015 proběhla kompletní rekonstrukce koupelny. 
  • ·        O letních prázdninách 2016 proběhla rekonstrukce školní jídelny, výměna centrálního topení a kondenzačních plynových kotlů. 
  • ·        V roce 2017  byla provedena oprava podlah v šatně.
  • ·        V roce 2018 rekonstrukce podlah vestibulu MŠ a sociálního zázemí pedagogických. zaměstnanců, vybavení kanceláří MŠ, ŠJ a archívu.
  • ·        V roce 2019 byly zpevněny a vyrovnány podlahy třídy, herny a koutku na Tyršově 304, vyměněna PVC odpovídající potřebám dětí s výsečemi  s koberci a prvky na aktivní objevování svých možností při hrách.
  • ·        Podařilo se nám navázad spolupráci se středočeským krajem na vypsanou dotaci - rekonstrukce školních zahrad -ve výši 500 000,- Kč, kdy v 8/2019 bude realizován projekt na úpravu celé zahrady a postupně budeme zahradu přetvářet k obrazu a potřebám dětí.

Kontaktní údaje  Mateřské školy Tetčice, příspěvková organizace, Tyršova 304, 664 17 Tetčice.


 

Materiálně technické vybavení MŠ

Spolupráce MŠ a ZŠ

 

Kalendář akcí

Krásné a dlouhé prázdniny

08.07.2019 07:49
     Celý školní rok yl natolik překotně rychlý, že se až nyní dostávám k tomu, abych Vám všem poděkovala za spolupráci, dětem vzkázala, že jsou úžasné a udělaly obrovský pokrok a popřála Vám klidné a nekonečně dlouhé prázdniny.               ...

Tak se to zvládlo ...

09.10.2018 12:14
Dobrý den,    je říjen a školní rok už se rozjel na plné obrátky. Všechno, co jsme chtěly pro děti zorganizovat, jsme společnými silami zvládly. Za to patří dík i Vám rodičům. Spolupráce je velice přínosná pro obě strany a obohacuje hlavně Vaše děti, což je naším společným cílem. Pro...

Konec školního roku ...

01.07.2018 12:22
Vážení rodiče, konec školního roku byl velice krásný, ale také velice hektický a to hned z několi důvodů.  Zápis do MŠ potvrdil, že dětí je čím dál více a všichni jsme se snažili, abychom Vás všechny mohli uspokojit přijetím Vašich dětí do naší MŠ. V tuto dobu, již čekáme pouze na...

Letś dance 2018

10.03.2018 18:23
Dne 10. 3. 2018 se jedenáct dětí zúčastnilo taneční přehlídkové soutěže v Ivančicích LET´S DANCE 2018. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří věnovali svůj čas a přijeli s dětmi do Ivančic. Nejprve měla vystupovat celá třída MŠ rozdělená na dvě skupiny. Bohužel osud, v podobě chřipkové...

Ohlédnutí za projektem "Teď vedou babička s dědou"

05.03.2018 13:11
Projekt "Teď vedou babička s dědou" jsme zahájili 22. ledna, kdy první babičky přišly do školky a vyprávěly dětem o tom, jaké to bylo, když ony byly malé a když ony chodily do školky a do školy. Povídání bylo pro děti přínosné nejen proto, že se seznámily s tím, že věci, které znají oni neznaly...

Teď vedou babičky s dědou

22.01.2018 18:15
V rámci projektu "Teď vedou babičky s dědou" se děti seznámí s historií Tetčic, ale především s tím, že věci, které jsou pro ně běžné nebyly běžné pro jejich babičky. V Tetčické babičky (možná i dědečkové) nás čtyřikrát navštíví ve školce, kde nám budou vyprávět jaké to bylo kdysi. Při první...

Přivoláme Vánoce

12.12.2017 13:34
Dne 11. prosince se v naší školce uspořádala vánoční besídka, letos netradičně nazvaná "Přivoláme Vánoce". Celé odpoledne se školkou nesly nejen tóny koledy a vánočních písniček a básniček, ale zněly tu i písničky a básničky, které se děti od září naučily.  V závěru vystoupení se děti...

"Kdo tancuje, nezlobí"

09.10.2017 18:08
Od 2. října se naše školka (s podporou obce Tetčice) zapojila do projektu "Kdo tancuje nezlobí".  A jak to celé probíhá ? Každé pondělí se pod vedením paní lektorky Terezy Pešové, Mighty Shake Zastávka, proměníme v tanečníky a tanečnice.  Učíme se napodobovat pohyby, pohybovat se do rytmu...

Mámo, táto, pojď si hrát, ve školce se radovat...

27.09.2017 17:36
V úterý 26. 9. 2017 proběhla první akce "Mámo, táto, pojď si hrát..." vě školním roce 2017/2018.  Akce se zúčastnilo 13 rodičů s dětmi i s dalšími sourozenci, které si děti do školky pozvaly, aby jim ukázaly, jak se ve školce zabydleli - kde mají svoje místo, kam si dávají ručník, kde najdou...

Rekonstrukce školní vývařovny a topení v MŠ Tetčice

29.08.2016 11:40
           Během letních prázdnin se toho v mateřské škole hodně změnilo.  Výměna spotřebičů ve školní jídelně byla náročná svým rozsahem prací i náročností výměny celé technologie vaření.  Z fondů EU obec Tetčice dosáhla na nový konvektomat, škrabku na...
1 | 2 | 3 >>