Rozšířenější nabídka

 

Kroužky školního roku 2018/2019

 
 

V rámci každého týdne, mimo měsíční plány a ŠVP PV MŠ Tetčice, probíhají i různorodé kroužky zprostředkované MŠ Tetčice za úplatu, ale i samotná MŠ v rámci ŠVP PV organizuje pro děti kroužek Flétničky a Keramiky. Kroužky zprostředkované MŠ Tetčice, (za úplatu) nemusí děti využívat, záleží na rozhodnutí rodičů a jejich finančních možnostech.

 

Kroužky se uskutečňují většinou v odpoledních hodinách, začínají mezi 15:30 hod. a 15:45 hod. Končí vždy v 16:30 hodin.

 

Keramika koná se 1x za 14 dní ve středu v dopoledním bloku řízených činností ŠVP PV MŠ Tetčice "Kamarádi přírody". Děti je mohou navštěvovat dle svého zájmu, je bezplatná, ale pokud již dítě činnost započalo, je snahou, aby tuto činnost dokončilo. Keramický blok vede paní učitelka Irena Floriánová. Kontakt: 606 50 60 22

Téma -  Roční období - Země plná nápadů

 

 

Roční plán činností - Keramika 2018-2019

 

 

Flétničkaprobíhá 1x za 14 dní ve středu v rámci ŠVP PV MŠ Tetčice v dopoledních hodinách, pod vedením paní učitelky Satrapové. Je bezplatná.

 

Roční plán pro hru na sopránovou zobcovou flétnu 2018-2019

 

Tanečky (Mighty Shake)  koná se každé pondělí, děti jsou rozděleny do dvou skupiny (I. skupina 9:00-10:00hod, II. skupina 10:00-11:00 hod.), pod vedením paní lektorky Terezy Pešové, Mighty Shake, Zastávka. Kroužek je financován z projektu "Kdo tancuje, nezlobí". 

Kontakt: 734 443 800

 

Kurzy plavání konají se podle zájmu rodičů, kdy děti absolvovují 10 lekcí v bazénu v Nové Vsi nebo plavecké škole Kohoutovice, jezdíme  s jiným školským zařízením dle rozpisu. O děti se starají zkušení lektoři, který vhodnou motivací seznamují děti s vodním prostředím. Cena za lekci je 50,- Kč/dítě + doprava 75,- Kč/dítě. 750,- Kč kurz + 800,- Kč doprava, na kterou přispívá Obecní úřad Tetčice. Děti jej navštěvovat nemusí. 

 

Sporťáček koná se každé pondělí, od 15:15 do 16:15, pod vedením paní lektorky Lucie Šímové, Kašpárek Rosice.  Rodiče vyplní dohodu o zastupování, pro lektorku, která bude děti převádět na kroužek do Sokolovny. 

Kontakt: 736 215 0254

Co se děti v jednotlivých kroužcích naučí

Keramika – děti si procvičují jemnou motoriku, uvolní si svaly na rukou, vyzkouší si novou techniku, seznámí se s neznámým materiálem, naučí se pracovat individuálně, učí se svými výrobky dělat radost, vyrobí si spoustu hezkých výrobků jako například hrníčky, obrázky na zeď, talířky, postavičky, rozvoj fantazie, zručnosti, nápad dovést dokonce, estetické cítění, řeší tvořivé problémy, tvoří originální výtvory, projevuje se autonomně při tvořivých činnostech, pracuje podle předlohy… atd.

Flétnička – děti se seznámí s novým nástrojem, pomocí barviček se naučí notičky, naučí se hrát jednoduché písničky podle notiček, vymalovávají obrázky, děti se učí dávat prostor ostatním dětem, velice vhodné pro děti oslabené astmatem, s opakujícími se infekty horních cest dýchacích, dovede pohybem vyjádřit rytmus, tempo, charakter hudby, správně dýchá, provádí sluchovou diferenciaci zvuků a tónů... atd.

Kurzy plavání otužování, bezpečně se chovat u bazénu, děti si rozvíjejí hrubou motoriku, koordinaci rukou a nohou v jiném prostředí jako je voda. Vyškolení lektoři je zbavují strachu z vody, učí je základům správné techniky plavání, styly plavání, učí je bezpečně si hrát ve vodě. Jejich hlavním cílem je, aby se voda stala dětem dobrým kamarádem ne strašákem, ale přitom, aby byly opatrní a nepřeceňovaly se.

Mighty Shakezákladním smyslem projektu je doplnit předškolní výchovu dětí v MŠ o taneční pohybovou složku tak, aby se tanec a základní rytmické a pohybové dovednosti staly dostupnými většímu počtu dětí, včetně dětí ze sociálně slabších rodin. Podstatou projektu je organizace a provádění jednoduchých tanečních pohybových lekcí ve školkách pod vedením zkušených lektorů Mighty Shake Zastávka. Nositel projektu má více než desetileté zkušenosti s prací s předškolními dětmi, ve svém oboru existuje a aktivně pracuje již 22 let. 

Sporťáček – děti rozvíjejí svoje pohybové schopnosti, učí se novým pohybovým dovednostem. Seznamují se s různým náčiním a nářadím. Učí se kolektivní pohybové hry, jejich pravidla.

 

Angličtina děti se formou hry seznamují s jiným než mateřským jazykem, jeho historií a tradicemi a kulturou v zemích, kde se tímto jazykem mluví, básničky, říkanky, písničky. Rozpozná odlišný jazyk od mateřského.

 

Lektoři v každém kroužku mají své vlastní plány a cíle čeho by měli a zároveň i chtěli dosáhnout v daném kroužku tak, aby děti byly spokojené, šťastné, v kroužku se něčemu naučily a kroužek je bavil. Aby se děti na kroužek těšily a rozvíjel jejich schopnosti a dovednosti.