Soutěže

Společně s Vámi a Vašimi dětmi se zúčastníme několika kreativních soutěží,

kdy můžeme vyhrát opravdu lákavé ceny.

Děkujeme za Vaši spolupráci!¨

 

Fotosoutěž lesní detektiv

S dětmi se v měsíci dubnu účastníme fotografické soutěže lesní detektiv, kdy při našich turistických pochoďáčcích pozorujeme lesní zvířata a jejich hnízda, úkryty a domečky, ale také jejich stopy. 

 
 

Soutěž s panem POPELOU

 

Ve spolupráci s OÚ Tetčice a všemi přáteli Mateřské školy Tetčice, 

jsme v soutěži s panem Popelou obsadili krásné 

2. místo. v rámci oblasti Jižní Moravy

Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na další ročník soutěže !

 

 

 

Společně s námi sbírejte papír

 - modrý kontejner u vchodu do MŠ z ulice Hybešovy,

víčka od pet lahví 

- 2 barevné kontejnerky u vchodu do MŠ,

hlíníkové obaly a vše, co je z hlníku vyrobeno 

- 2 barevné kontejnerky u vchodu do MŠ.

Třiďme společně s dětmi odpad, jsme přece kamarádi přírody!!! 

- barevné tašky u vchodu do MŠ, kontejnery ve vestibulu i třídě MŠ