Stravování

                              

 

 

Dobrou chuť Vám přeje vedoucí školní jídelny

 Marcela Poláčková

 

Stravné a školné na měsíc únor 2018 se platí:

 

bezhotovostně                             1. - 7. 2.

hotově       1.2.                                          12.00 - 14.00

                  2.2           6.30 - 9.00               12.00 - 14.00

 

lístečky stravné a školné MŠ

 

 

Týdenní jídelníček 9

 

Týdenní jídelníček 8

 

Týdenní jídelníček 7

Týdenní jídelníček 6

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2017 zavádíme bezhotovostní placení školného i stravného (pro ty, kdo o něj budou mít zájem).

Od 24. 8. 2017 do 1. 9. 2017 se prosím dostavte k paní Poláčkové do školní jídelny, 

Tyršova 304, kde svoje dítě vyplněním přihlášky ke stravování, zapíšete ke stravování 

a vyplníte, zda budete celý rok platit hotově u paní Poláčkové, nebo bezhotovostně.

 

Pokud budete platit hotově u paní Poláčkové, nic se nemění.

 

  •  Na webových stránkách MŠ v sekci stravování naleznete seznam, 

kde najdete přesnou částku k zaplacení. V termínech a časech uvedených tamtéž 

se dostavíte do ŠJ Tyršova 304 a stravné i školné uhradíte. Tyto informace jsou

 vyvěšeny i v šatně MŠ, kde si přesnou částku můžete i odtrhnout. 

Zaplatit na další měsíc musíte nejdříve první den v měsíci.

 Přesný den i čas vyhlašuje paní Poláčková. Viz web a nástěnka ŠJ šatna MŠ Tetčice.

 

 

Pokud jste se rozhodli celoročně platit bezhotovostně školné i stravné.

 

  •   Paní Poláčková Vám dá lísteček, kde bude uvedeno:

Jméno dítěte

Způsob platby

Variabilní symbol – každý bude mít jiný, na celý rok stejný

Číslo účtu MŠ Tetčice – Komerční banka 115-1003820287/0100, kam budete stravné i školné posílat

Školné - mimo dětí s plněním povinné předškolní docházky 500,- Kč.

Stravné – každý měsíc jiná částka, dle odhlašování

 

Jméno dítěte

 

Způsob platby

 

Variabilní symbol

 

Číslo účtu

115-1003820287/0100

Školné (mimo PPPD)

500,-

stravné

 

 

Bezhotovostní placení může být prováděno nejdříve 1. den daného měsíce, za který školné a stravné hradíte.

 

 

Příklad:

až 1. září můžete zaslat na účet peníze na uhrazení školného a stravného na měsíc září.☺

 

Děkujeme za spolupráci, pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

Tel: paní Poláčková 731 176 794, 602 872 857

Tel: 606506022

E-mail: ms.tetcice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2017 Vnitřní řád školní jídelny při MŠ

14-2015Metodický pokyn - Označování alergenů 

Přihláška ke stravování-doktor

Přihláška ke stravování