Stravování

                              

 

 

Dobrou chuť Vám přeje vedoucí školní jídelny

 Marcela Poláčková

 

 

 

 

 

 Týdenní jídelníček 18

 

Týdenní jídelníček 17

 

Týdenní jídelníček 16

Týdenní jídelníček 15

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2017 zavádíme bezhotovostní placení školného i stravného (pro ty, kdo o něj budou mít zájem).

Od 24. 8. 2017 do 1. 9. 2017 se prosím dostavte k paní Poláčkové do školní jídelny, 

Tyršova 304, kde svoje dítě vyplněním přihlášky ke stravování, zapíšete ke stravování 

a vyplníte, zda budete celý rok platit hotově u paní Poláčkové, nebo bezhotovostně.

 

Pokud budete platit hotově u paní Poláčkové, nic se nemění.

 

  •  Na webových stránkách MŠ v sekci stravování naleznete seznam, 

kde najdete přesnou částku k zaplacení. V termínech a časech uvedených tamtéž 

se dostavíte do ŠJ Tyršova 304 a stravné i školné uhradíte. Tyto informace jsou

 vyvěšeny i v šatně MŠ, kde si přesnou částku můžete i odtrhnout. 

Zaplatit na další měsíc musíte nejdříve první den v měsíci.

 Přesný den i čas vyhlašuje paní Poláčková. Viz web a nástěnka ŠJ šatna MŠ Tetčice.

 

 

Pokud jste se rozhodli celoročně platit bezhotovostně školné i stravné.

 

  •   Paní Poláčková Vám dá lísteček, kde bude uvedeno:

Jméno dítěte

Způsob platby

Variabilní symbol – každý bude mít jiný, na celý rok stejný

Číslo účtu MŠ Tetčice – Komerční banka 115-1003820287/0100, kam budete stravné i školné posílat

Školné - mimo dětí s plněním povinné předškolní docházky 500,- Kč.

Stravné – každý měsíc jiná částka, dle odhlašování

 

Jméno dítěte

 

Způsob platby

 

Variabilní symbol

 

Číslo účtu

115-1003820287/0100

Školné (mimo PPPD)

500,-

stravné

 

 

Bezhotovostní placení může být prováděno nejdříve 1. den daného měsíce, za který školné a stravné hradíte.

 

 

Příklad:

až 1. září můžete zaslat na účet peníze na uhrazení školného a stravného na měsíc září.☺

 

Děkujeme za spolupráci, pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

Tel: paní Poláčková 731 176 794, 602 872 857

Tel: 606506022

E-mail: ms.tetcice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2017 Vnitřní řád školní jídelny při MŠ

14-2015Metodický pokyn - Označování alergenů 

Přihláška ke stravování-doktor

Přihláška ke stravování