Stravování

O plná a spokojená bříška Vašich dětí se starají:

vedoucí školní jídelny - Marcela Poláčková

pomocné kuchařky - Martina Kalvodová a Naděžda Grossová

výdej stravy Palackého 52 - Eva Soukupová 

                           

 

 

Dobrou chuť Vám přeje vedoucí školní jídelny

 Marcela Poláčková

 

 

 

 

 

Týdenní jídelníčky

 

 

Týdenní jídelníček 26

Týdenní jídelníček 25

Týdenní jídelníček 24

Týdenní jídelníček 23

Týdenní jídelníček 22

Týdenní jídelníček 21

Týdenní jídelníček 20

Týdenní jídelníček 19

Týdenní jídelníček 18

Týdenní jídelníček 17

Týdenní jídelníček 16

Týdenní jídelníček 15

Týdenní jídelníček 14

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

od 1. 9. 2017 máte možnost bezhotovostní placení školného i stravného (pro ty, kdo o něj budou mít zájem).

Od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 se prosím dostavte k paní Poláčkové do školní jídelny, 

Tyršova 304, kde svoje dítě vyplněním přihlášky ke stravování, zapíšete ke stravování 

a vyplníte, zda budete celý rok platit hotově u paní Poláčkové, nebo bezhotovostně.

 

Pokud budete platit hotově u paní Poláčkové, nic se nemění.

 

Paní Poláčková Vám přesnou částku k uhrazení buď zdělí ústně, nebo ji každý najdete později ve skříňce Vašeho dítěte.

O termínech a časech se dovíte stejným způsobem. 

(webové stránky - stravování, nástěnka ŠJ v šatně na obou pracovištích nebo ústně)

Zaplatit na další měsíc musíte nejdříve první den v měsíci.

 Přesný den i čas vyhlašuje paní Poláčková. Viz web a nástěnka ŠJ šatna MŠ Tetčice.

 

 

Pokud jste se rozhodli celoročně platit bezhotovostně školné i stravné.

 

  •   Paní Poláčková Vám dá lísteček, kde bude uvedeno:

Jméno dítěte

Způsob platby

Variabilní symbol – každý bude mít jiný, na celý rok stejný

Číslo účtu MŠ Tetčice – Komerční banka 115-1003820287/0100, kam budete stravné i školné posílat

Školné - mimo dětí s plněním povinné předškolní docházky 500,- Kč.

Stravné – každý měsíc jiná částka, dle odhlašování

 

Jméno dítěte

 

Způsob platby

 

Variabilní symbol

 

Číslo účtu

115-1003820287/0100

Školné (mimo PPPD)

500,-

stravné

 

 

Bezhotovostní placení může být prováděno nejdříve 1. den daného měsíce, za který školné a stravné hradíte.

 

 

Příklad:

až 1. září můžete zaslat na účet peníze na uhrazení školného a stravného na měsíc září.☺

 

Děkujeme za spolupráci, pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

Tel: paní Poláčková 731 176 794, 602 872 857

Tel: 606506022

E-mail: ms.tetcice@seznam.cz

třída SLUNÍČEK: 774 048 336
třída BERUŠEK: 774 777 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny při MŠ

Přihláška ke stravování

14-2015Metodický pokyn - Označování alergenů