Stravování

O plná a spokojená bříška Vašich dětí se starají:

vedoucí školní jídelny - Marcela Poláčková

pomocné kuchařky - Martina Kalvodová a Naděžda Grossová

výdej stravy Palackého 52 - Eva Soukupová 

                           

 

 

Dobrou chuť Vám přeje vedoucí školní jídelny

 Marcela Poláčková

 

 

 

 

 

Týdenní jídelníčky

 

Týdenní jídelníček 5

 

Týdenní jídelníček 4

 

Týdenní jídelníček 3

Týdenní jídelníček 2

Týdenní jídelníček   1

Týdenní jídelníček 51

Týdenní jídelníček 50

Týdenní jídelníček 49

Týdenní jídelníček 48

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

od 1. 9. 2017 máte možnost bezhotovostní placení školného i stravného (pro ty, kdo o něj budou mít zájem).

Od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 se prosím dostavte k paní Poláčkové do školní jídelny, 

Tyršova 304, kde svoje dítě vyplněním přihlášky ke stravování, zapíšete ke stravování 

a vyplníte, zda budete celý rok platit hotově u paní Poláčkové, nebo bezhotovostně.

 

Pokud budete platit hotově u paní Poláčkové, nic se nemění.

 

Paní Poláčková Vám přesnou částku k uhrazení buď zdělí ústně, nebo ji každý najdete později ve skříňce Vašeho dítěte.

O termínech a časech se dovíte stejným způsobem. 

(webové stránky - stravování, nástěnka ŠJ v šatně na obou pracovištích nebo ústně)

Zaplatit na další měsíc musíte nejdříve první den v měsíci.

 Přesný den i čas vyhlašuje paní Poláčková. Viz web a nástěnka ŠJ šatna MŠ Tetčice.

 

 

Pokud jste se rozhodli celoročně platit bezhotovostně školné i stravné.

 

  •   Paní Poláčková Vám dá lísteček, kde bude uvedeno:

Jméno dítěte

Způsob platby

Variabilní symbol – každý bude mít jiný, na celý rok stejný

Číslo účtu MŠ Tetčice – Komerční banka 115-1003820287/0100, kam budete stravné i školné posílat

Školné - mimo dětí s plněním povinné předškolní docházky 500,- Kč.

Stravné – každý měsíc jiná částka, dle odhlašování

 

Jméno dítěte

 

Způsob platby

 

Variabilní symbol

 

Číslo účtu

115-1003820287/0100

Školné (mimo PPPD)

500,-

stravné

 

 

Bezhotovostní placení může být prováděno nejdříve 1. den daného měsíce, za který školné a stravné hradíte.

 

 

Příklad:

až 1. září můžete zaslat na účet peníze na uhrazení školného a stravného na měsíc září.☺

 

Děkujeme za spolupráci, pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

Tel: paní Poláčková 731 176 794, 602 872 857

Tel: 606506022

E-mail: ms.tetcice@seznam.cz

třída SLUNÍČEK: 774 048 336
třída BERUŠEK: 774 777 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny při MŠ

14-2015Metodický pokyn - Označování alergenů 

Přihláška ke stravování-doktor

Přihláška ke stravování