Třídy

Jednotřídní MŠ s třídou SLUNÍČEK, s kapacitou 25 dětí.

I.Třída

Třída – sluníčka

Kapacita 25 dětí

Chlapců 11, děvčat 14

 

Učitelky MŠ –  Martina Pyrochtová, DiS., Mgr. Irena Floriánová, DiS.

Školní asistent a učitelka MŠ - Zdislava Křížová

Třídy

Značky dětí 2017-2018