Zaměstnanci

Pedagogický sbor:

Mgr. Bc. Irena Floriánová, DiS. - ředitelka MŠ

Životopis paní Irena Floriánová, ředitelka MŠ

Martina Pyrochtová, DiS. - učitelka MŠ

Životopis paní Martina Pyrochtová, učitelka MŠ

Zdislava Křížová - školní asistent

Životopis - paní Zdislava Křížová - školní asistent

 

 

Provozní zaměstnanci:

Naděžda Grossová - školnice

Jana Vontrobová - účetní

Zaměstnanci školní jídelny:

Marcela Poláčková - odpovědný pracovník školní jídelny, kuchařka

Martina Kalvodová - pomocná kuchařka

Naděžda Grossová - pomocná kuchařka